Målaren från Bishop Hill

En film av Göran Gunér om en svensk utopi på prärien och dess skildrare Olof Krans (1838–1916)Plöjning och sådd


 
1846 gav sig över tusen svenska svenska bönder av från hemlandet för att försöka finna en bättre tillvaro på andra sidan havet. De följde sin profet, upplandsbonden Erik Jansson och de fann sitt nya Jerusalem på prärien, 250 km västerut från Chicago. Denna utvandring markerar början på den svenska massemigrationen till Amerika – över en miljon svenskar skulle under de kommande 75 åren följa efter.

Historien om Bishop Hill är dramatisk – efter bara några år hade profeten mördats och ännu senare drabbades kolonin med sin länge
välfungerande ekonomiska och religiösa gemenskap av förgörande söndring. Men under femton år, mellan 1846 och 1861, blomstrade jordbruk och verkstäder, kvarndrift och boskapsskötsel. En stad med egen arkitektur och formgivning växte upp. Den främste skildraren av utopin på prärien är Olof Krans, som kom till Bishop Hill som tolvåring 1850. Det är på äldre dagar som han fattar penseln. Det är barnet i den gamle målaren som minns och med roande detaljer och med en mycket personlig skärpa. I USA räknas Olof Krans numera som en av de främsta inom folkkonsten.Olof Krans, självporträtt vid 70 års ålder, 1908Speltid: 30 minuter Media: DVD
Språk: Svenska, engelska Produktionsår: 1996
Pris: 149 kr (inkl. moms) Köp