AKTUELLT

Nyheter och kommentarer om aktuella produktioner (under omarbetning)Välkommen till Athenafilms hemsida! Under rubriken Aktuellt kommer vi löpande att berätta om nya filmproduktioner 2007 - 2015 och andra nyheter - böcker, texter, affischer etc.
NYA PRODUKTIONER 2015 - 2010”MITT 1900 - 2001” (2013) Athenafilm fyllde 30 år 2013. Till detta jubileum tog vi i samproduktion med Kungliga biblioteket, Audiovisuella medier fram en dubbel-dvd ”Göran Gunér presenterar: MITT 1900-2001” med 16 filmer och 8 1/2 timmes total speltid kring förra seklet. Det börjar bland Chicagos immigranter och slutar med terrorattacken i New York den 11 september 2001. Dubbel-dvd:n är en generös utgåva där 1900-talets stora händelser speglas genom porträtt och personliga minnen. I enkla stillbildsfilmer om t.ex. spanska inbördeskriget till längre genomarbetade dokumentärer möter vi bl.a. socialarbetarpionjären och fredspristagaren Jane Addams, industrimannen Sigfrid Edström, generalsekreteraren Dag Hammarskjöld, konstnären Sven Ljungberg, författaren och kärnvapenmotståndaren Edita Morris samt fotografen Georg Oddner.

”SÅ BYGGDES STOCKHOLM” (2012) 7 korta filmer med en sammanlagd speltid om 61 minuter kring huvudstadens byggnadshistoria från senmedeltid till nutid. Serien gjord för Murmestare Embetet i Stockholm – från början ett skrå, bildat 1487 (525 år 2012!) numera en sammanslutning som vårdar byggandets traditioner och hantverk.

”ALLTID LJUST” (27 min. 2013). Då de elektriska lamporna första gången tändes i hemmen, för omkring hundra år sedan, blev kvällar och vardagsliv aldrig mer som förr. Men hur kändes det? Och hur var det att lämna fotogentidens stämningsljus för ett liv i elektrisk belysning?
I Alltid ljust visar sig Carl Larsson och Anders Zorn vara konstnärer med sinne för både lampor och ljus. De två och andra bildberättare, som Ivar Arosenius och Harriet Backer, gör Alltid ljust till en resa i tiden, från fotogenlampans brinnande låga in i det elektriska ljusets moderna livsstil. Vår egen tid.

”JORDENS MINNE” DVD-samling som innehåller de tre knappt timslånga dokumentärfilmerna Den blå jaguaren, Schaman och Nattfågelns hjärta av den svenska producenten, regissören och konstnären Elisabeth Wennberg. Athenafilm/Göran Gunér medverkade som produktionskonsult på dessa filmer – alla uppmärksammade och prisade vid biografpremiärerna 1987, 1994 resp. 1998. Det är glädjande att nu också kunna erbjuda dessa tre vackra filmer från Athenafilms hemsida.

"SÖKAREN" - samlings-dvd med 17 kortfilmer av Jan Troell 1960-2010

Jan Troell (f. 1931) är en av våra allra största filmskapare. Bakom sig har han ett halvt sekel där han som regissör, fotograf och klippare sökt sig fram i alla genrer: spelfilm, dokumentärfilm, novellfilm, porträtt, satir, filmdikt mm. Han har gjort succéer som Utvandrarna, Sagolandet, Il Capitano, och Maria Larssons eviga ögonblick och är mångfaldigt prisbelönad på festivaler världen över.
Denna fylliga dvd innehåller 17 av hans bästa kortfilmer 1960–2010. Här finns klassiker som Stad (1960), Uppehåll i myrlandet (1965), Dansen (1994) och 92,8 MHz (2000). Men dvd:n innehåller också filmer från tiden när han ännu var folkskollärare, tre unika reklamfilmer och en hel del annat.

"UT UR MÖRKRET" - en film av Jan Garnert och Göran Gunér (27 min) om belysning och ljus. I filmen vill vi levandegöra hur det var att leva under den öppna eldens, talgljusens och vaxljusens och eldens tid - alltså all tid i historien före 1860-talet. Då kom fotogenlampan som tillsammans med det elektriska ljuset 50 år senare i grunden förändrade människors vardag. Våra vittnen i ord och bild i ”Ut ur mörkret är ”Årstafrun” Märta Helena Reenstierna och konstnärerna Pehr Hilleström, Alexander Lauréus samt Kilian Zoll.

"EN KOMPASS MOT SKÖNHET" - en film (51 min) om Lars Sjöberg av Ingalill Snitt. Lars Sjöberg köpte sin första herrgård när han var 25. Idag äger han fyra till! Dessutom ett frikyrkotempel, två brukskontor, en gammal arbetarkasern och en lanthandel/gästgivargård. Han sköter i princip själv allt underhåll av sina kulturhus. Han fick IKEA att satsa stort på en 1700-tals kollektion. Han lyckades också få igång nytillverkning av ett litet timrat 1700-tals-säteri. Han har även initierat hantverksutbildningar på universitetsnivå och har skrivit dussinet storsäljande kulturhistoriska böcker.
Hur hinner han? Hur orkar han? Vad driver honom?

"GÖR NÅGOT! DU MÅSTE GÖRA NÅGOT!" - en film av Göran Gunér (28 min) om författarinnan Edita Morris (1902-1988). Edita Morris liv fascinerar och fängslar. Från fattigadlig uppväxt på Östermalm i Stockholm bryter hon sig i tjugoårsåldern loss och drar ut i världen, radikaliseras och umgås i ledande europeiska författar- och konstnärskretsar. Andra världskriget gör henne till en engagerad fredskämpe med en livslång kamp för freden och mot atomvapnen - främst manifesterad i boken ”Hiroshimas blommor”, först utgiven 1959. Den kom att sälja i 3,5 miljoner exemplar på sammanlagt 37 språk!
Min film är en krönika kring Edita Morris växlingsrika och motsägelsefulla liv byggd på privata fotografier och minnesbilder av vänner- framför allt förläggaren Gertrud Gidlund och regissören Suzanne Osten.


FILMER OCH TEXTER 2007 - 2010

"Resor i tiden - om att frammana det förflutna på film" Bok (340 sidor) utgiven av Dramatiska Institutet och Film & TV 03/2008. DVD-bilaga med avsnitt ur 16 av Athenafilms produktioner 1984-2005. Se vidare under våra filmer och böcker.

"Min vidvinkel är bättre än min zoom" 25 sidor om filmpolitik, public service och filmutbildning att ladda ner från "Om Athenafilm och Göran Gunér" på denna hemsida. Ursprungligen publicerad som nummer 19 av filmtidskiften "Victor" utgiven av Ulf Berggren i augusti 2008.

"Harry Schein och svensk filmutbildning" - ett kapitel i antologin "Schein" Kungliga Biblioteket 2010

”Färgklang” - en kulturdokumentär (60 min) om konstnärliga processer av Jan Troell i samarbete med musikern Hans Pålsson och målaren Claes Eklundh. Se vidare under "Våra filmer och böcker". DVD-utgåva november 2008.

”Ekelöfs blick” – en timslång dokumentär om författaren Gunnar Ekelöf och hans position inom nordisk poesi. Generös DVD-version publicerad hösten 2007 i samband med hundraårsminnet av Ekelöfs födelse - se vidare under "Våra filmer." Regi Claus Bohm – dansk filmare bosatt i Malmö. Produktion: Magic Hour Films/Lise Lense-Møller Köpenhamn och Athenafilm/Göran Gunér


Göran Gunér medverkar dessutom regelbundet med artiklar om konst, historia och kulturhistoria i den fina tidskriften "Kulturens Värld" www.kulturens-varld.se

Fotografen Gunnar Källström och regissören Ingalill Snitt under inspelning 1 april 2010 i Kramforstrakten av den aktuella filmen “En kompass mot skönhet”